Τι είναι το ενεργειακό πιστοποιητικό;

Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ και κάθε δημόσια αρχή έγγραφο , που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή(ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Με το Π.Ε.Α. το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε μια ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως εμβαδού και χρήσης, όταν συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις: • Για Υφιστάμενα κτίρια: -Για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα) για κατοικία ή για επαγγελματική στέγη. -Για κάθε νέα ανακαίνιση ενιαίου κτιρίου και τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα) για κατοικία ή για επαγγελματική στέγη • Για την ένταξη κτιρίων κύριας κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ΄Οίκον» • Για Νέα και Ριζικά Ανακαινιζόμενα κτίρια: Με το πέρας της κατασκευής.

Τα χαρακτηριστικά του κτιρίου τα οποία καταγράφονται στην επιθεώρηση είναι κατά βάση ηλεκτρομηχανολογικά και συγκρίνονται με τα πρότυπα χαρακτηριστικά του κτιρίου αναφοράς. Για παράδειγμα, η εγκατάσταση θέρμανσης, το σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, η εγκατάσταση κλιματισμού και ο βαθμός απόδοσής του, ο εξαερισμός, οι συντελεστές σκίασης από όμορα εμπόδια, τα παθητικά ηλιακά συστήματα κλπ.

Το γραφείο μας διαθέτει Ενεργειακούς Επιθεωρητές και εκδίδει τα απαραίτητα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης ταχύτατα και υπεύθυνα.