Ανέγερση Νέων Οικοδομών – Έκδοση Αδειών

Το γραφείο μας, Σωτήρης Ταξιαρχόπουλος & Συνεργάτες, ξεχωρίζει με την ταχύτητα, την ευελιξία, τη συνέπεια και την ικανότητα που παραδίδει και τα πιο απαιτητικά project επαγγελματικών χώρων.

Μετά την αρχική συζήτηση της δημιουργικής μας ομάδας με τον πελάτη καταγράφουμε όλα τα δεδομένα του έργου για τη κατασκευή που επιθυμεί ο πελάτης. Ακολουθεί η σύνταξη προσχεδίων και προμελετών, βάση της αρχικής συζήτησης. Όταν αυτά οριστικοποιηθούν συντάσσεται η πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη και οι λοιπές μελέτες που την συνοδεύουν. (Στατική, Πυρασφάλεια, Ενεργειακή απόδοση, Υδραυλική και Ηλεκτρολογική μελέτη κ.α). και ποικίλλουν αναλόγως και την περιοχή.

Για τον λόγο αυτό γίνεται από πλευράς μας προσπαθούμε να επισπεύσουμε την παραπάνω διαδικασία οργανώνοντας με πλέον καλύτερο τρόπο τη σειρά που πρέπει να ακολουθηθεί.

Αναλυτικότερα:

Για την παραγωγή ενός οικοδομικού έργου απαιτούνται πολλές ενέργειες και εργασίες,όπως:
α) Συζήτηση µε εργοδότη-πελάτη-ιδιοκτήτη σχετική µε την ανάθεση του έργου (θέση ακινήτου, είδος κατασκευής, διαθέσιµο κεφάλαιο κλπ).
β) Έρευνα σχετική µε το οικόπεδο, τους όρους δόµησης, τις απαιτήσεις των χώρων του κτίσματος, προμελέτες-σκαριφήματα, συμφωνία αμοιβής κλπ.
γ) Σύνταξη προϋπολογισμού έργου, συγκέντρωση απαιτούμενων εγκρίσεων, εκπόνηση μελετών, προετοιμασία φακέλου αδείας.
δ) Υποβολή φακέλου έκδοση αδείας µε ότι αυτός πρέπει κατά περίπτωση να περιλαμβάνει (δικαιολογητικά, μελέτες, αμοιβές κλπ), διακίνηση φακέλου-παρακολούθηση ελέγχων μελετών, υποβολή διορθώσεων-πληρωμές κρατήσεων και λοιπών φοροτεχνικών αδείας.
ε) Επίβλεψη έργου
ζ) Έγκριση οριστικής ρευµατοδότησης – υδροδότησης (διαδικασία τελικής θεώρησης αδείας).

Η διαδικασία της οικοδομικής άδειας εξασφαλίζει και τον ιδιοκτήτη και τη δημόσια διαχείριση του περιβάλλοντος, για αυτό αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό από τους Μηχανικούς του γραφείου μας.