Κατασκευές

Είμαστε αφοσιωμένοι στην κοινωνία και στο περιβάλλον, οι κατασκευές µας έχουν τις προδιαγραφές που απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες της εποχής. Λόγω της πολυετής πείρας στον τοµέα των κατασκευών, προσφέρουμε άμεση εξυπηρέτηση και οικονομοτεχνική ενημέρωση των πελατών µας καθώς και τεχνικούς και επιστημονικούς συνεργάτες, που είναι στην διάθεση σας κάθε στιγμή, από την αρχή µέχρι και την παράδοση του έργου.

Παρέχουμε υψηλής ποιότητας κατασκευές µε κορυφαία υλικά. Τεχνογνωσία και εµπειρία στην κατασκευή κτιρίων, έκδοση αδειών και µελετών. Η χρήση κατάλληλων υλικών εξασφαλίζει το ελάχιστο δυνατό ενεργειακό κόστος χρησιμοποιώντας όπου είναι εφικτό της αρχές της βιωκλιματικής αρχιτεκτονικής.