Το τεχνικό γραφείο Μελετών-Κατασκευών Ιδιωτικών Έργων Σωτήρης Ταξιαρχόπουλος & Συνεργάτες αναλαμβάνει αρχιτεκτονικές μελέτες νέων κτιρίων, αναπαλαίωσης, οργάνωσης, μετατροπών, εσωτερικών διαρρυθμίσεων, περιβάλλοντος χώρου.

Αρχιτεκτονικές μελέτες

Στον τομέα των Αρχιτεκτονικών μελετών το γραφείο μας εκπονεί μελέτες κτιρίων και κτιριακών συγκροτημάτων, μελέτες παρεμβάσεων συντηρήσεων ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων, καθώς επίσης και μελέτες ανάπλασης προστατευομένων και διατηρητέων ιστορικών κτιρίων.

Επίσης, αναλαμβάνουμε μελέτες περιβαλλοντικού σχεδιασμού αστικού και φυσικού τοπίου. Το αρχιτεκτονικό τμήμα της εταιρείας μας διαθέτει ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό το οποίο γνωρίζει τη κτιριοδομική Νομοθεσία και συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Η αρχιτεκτονική μελέτη συμπεριλαμβάνει διάγραμμα κάλυψης, όψεις, κατόψεις τεχνική περιγραφή όλων των υλικών και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται καθώς και σχεδιαστικές λεπτομέρειες όπου απαιτούνται.

Στατικές Μελέτες

Η στατική μελέτη είναι η απαραίτητη ενέργεια που επιβάλλεται να γίνει πριν από την κατασκευή ενός κτηρίου, καθώς εγγυάται την ασφάλεια της οικοδομής από σεισμό και υπερβάλλοντα φορτία. Οι στατικές μελέτες της φέρουσας κατασκευής, συνιστούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες μελέτες είτε πρόκειται για ένα κτίριο, είτε πρόκειται για κάποιο κτιριακό συγκρότημα και τα τεχνικά στοιχεία τα οποία παρέχουν οδηγούν σε μια ασφαλή κατασκευή του φέροντος οργανισμού, του κτιριακού έργου.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση της στατικής μελέτης οποιουδήποτε οικοδομικού έργου η οποία μπορεί να αφορά την ανέγερση νέας κατασκευής ή και την ενίσχυση υφιστάμενης.

Η ανάλυση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, με σύγχρονο λογισμικό, σε στατικά φορτία και τον αντισεισμικό σχεδιασμό, καθώς είναι απόλυτα επιβεβλημένο λόγω της υψηλής σεισμικότητας της χώρας μας. Σχεδιάζουμε και αναλύουμε κτίρια , με όλα τα σύγχρονα δομικά υλικά όπως είναι το οπλισμένο σκυρόδεμα, ο χάλυβας, η ξυλεία και η φέρουσα τοιχοποιία.

Τα τελικά σχέδια συμβαδίζουν πλήρως με την αρχιτεκτονική μελέτη και περιέχουν όλες τις απαραίτητες κατασκευαστικές λεπτομέρειες έτσι ώστε να είναι πλήρη, εφαρμόσιμα και να διευκολύνουν την εργασία των συνεργείων κατασκευής.

Στις περιπτώσεις προσθηκών ελέγχεται το υφιστάμενο κτίριο για την περίπτωση ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού. Εξετάζονται ενδεχόμενοι τρόποι ελαφριάς δόμησης που θα επιβαρύνουν λιγότερο την υφιστάμενη κατασκευή.

Η διαδικασία της έκδοσης της οικοδομικής άδειας ανέγερσης ενός νέου κτιρίου περιλαμβάνει συνοπτικά την εκπόνηση των απαραίτητων Τεχνικών Μελετών (Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος, Αρχιτεκτονική, Στατική, Μηχανολογική και Ενεργειακή Μελέτη), τον έλεγχο τους από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και την εξόφληση όλων των απαραίτητων κρατήσεων.